Aanmelden

Instroomeisen en intakegesprek

Om aan de opleiding te kunnen beginnen gelden de volgende minimum eisen:

 • Afgeronde hbo- of wo bacheloropleiding
 • Twee jaar aantoonbare ervaring in het onderwijsveld
 • Voldoende vaardig in de Nederlandse en Engelse taal
 • Een passende werkomgeving en/of relevante functie waarin opdrachten
  tot op schoolleiders niveau kunnen worden uitgevoerd
 • Een aanbevelingsbrief van je werkgever/leidinggevende indien je nog
  geen leidinggevende functie vervult

Voor toelating tot de opleiding vindt een intakegesprek plaats. In dit gesprek komen je motivatie, je vooropleiding, je huidige functie en ambities aan de orde.

Aanmelden

Voor aanmelding en/of vragen:

  * graag invullen