Programma

Je verdiept je in vijf kernmodules in de thema’s:

In deze module leer je om vanuit je eigen persoonlijke missie-visie en waarden sturing te geven te geven aan het ontwikkelen van een gezamenlijk gedragen missie-visie van je school en het van daaruit realiseren van ambities en doelen. Deze module vormt de integrale verbinding tussen alle modules van het kerncurriculum en wordt in twee blokken aangeboden. Je rondt de module en daarmee je persoonlijke leiderschapstraject af na twee jaar met een portfolio examen.

Docent: Drs. Taco D. Visser

In deze internationaal georiënteerde module leer je leiding te geven aan een ‘learning-focussed school’, waarbij ‘learning-focussed’ inhoudt het bevorderen van het leren en de ontwikkeling van de leerlingen op academisch, persoonlijk en internationaalgebied. Je geeft leiding aan een proces waarin alle leerkrachten, activiteiten en systemen optimaal zijn gericht en verankerd op het realiseren van die doelstelling.

Docent: Marco Damhuis en Helen O’Donoghue

Deze module gaat over de bedrijfskundige processen, die in een schoolorganisatie van belang zijn zoals bekostiging, financieel management, beleidsontwikkeling en kwaliteitsbeleid. Vooral ook de manier waarop de leidinggevende deze processen kan inzetten ten dienste van de doelstellingen van de school krijgt daarbij aandacht.

Docent: Fred Timmermans MME

In deze module staat het belang van strategisch talentmanagement, de vertaling daarvan naar schoolorganisaties en de rol van de schoolleider hierin centraal. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kijken naar veranderen en hoe je als schoolleider een bijdrage kunt leveren aan effectief verandermanagement.

Docent: Ir. Simon Noorman

In deze module draait het om doelgericht leidinggeven aan innovatieprocessen binnen een schoolorganisatie. Daarbij ligt de focus op innovaties met ICT, maar de kennis en vaardigheden die worden opgedaan, zijn veel breder binnen de school toepasbaar.

Docent: Jiri Oen MSc en Dr. Fedor F. de Beer

In de overgang tussen de modules worden neem je deel aan managementvaardig-hedentrainingen zoals o.a. ‘Effectief presenteren’, ‘Effectief vergaderen’ en ‘Effectief sollicitatiegesprekken voeren’.

Naast je persoonlijke leiderschapstraject is een andere rode draad in het kerncurriculum de onderzoeksleerlijn waarin je wetenschappelijke onderzoeks-resultaten toepast en zelf onderdelen van praktijkgericht onderzoek uitvoert. Dit komt in alle modules terug en er wordt onder andere aandacht besteed aan een open en nieuwsgierige houding, analysevaardigheden, het zoeken en lezen van wetenschappelijke bronnen en het onderbouwen van keuzes en adviezen.