Geschiedenis en missie

Het ATTC (Alberdingk Thijm Teachers College) is een zelfstandige stichting met als doel het aanbieden van opleidingen aan professionals in het onderwijsveld vanuit een holistisch en pedagogisch perspectief. Holistisch betekent de ontwikkeling van iedere leerling en iedere medewerker tot ‘compleet mens’. Pedagogisch betekent de gerichtheid op de persoonsvorming en de socialisatie van alle leerlingen en alle medewerkers in de organisatie. De (onderwijs)traditie, waarin de Stichting ATTC staat, biedt ons inspiratie voor het holistische en pedagogische perspectief.

Het ATTC vindt haar oorsprong in 2012, toen de toen nog hetende organisatie Verenigde scholen Alberdingk Thijm een leiderschapsprogramma startte voor talentvolle medewerkers binnen haar organisatie met als doel te voorzien in de eigen bedrijfsopvolging. De schaalgrootte van de organisatie na het samengaan van de stichtingen van primair en voortgezet onderwijs maakte dat er regelmatig vacatures ontstonden voor leidinggevende posities binnen de organisatie. De doorontwikkeling naar een volwaardige, extern-gecertificeerde leiderschapsopleiding voor medewerkers binnen en buiten de organisatie bleek een logische volgende stap. Hiertoe werd in 2014 het ATTC als zelfstandige stichting opgericht. In 2018 volgde certificering als Post-hbo- opleiding door het CPION en certificering door het Schoolleidersregister.