Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE)

Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels

Via een samenwerkingsverband tussen de HU (Hogeschool Utrecht) en het ATTC bieden wij schooljaar 2024-2025 de Post-HBO opleiding Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (Specialist vvtoE) aan.  

Onderzoek toont aan dat bij het verwerven én aanbieden van de moedertaal, de schooltaal en vreemde talen zoals Engels, veel van dezelfde mechanismen een rol spelen. Door ruimte te geven aan meertaligheid kun je het taalbewustzijn en de taalontwikkeling van meertalige én eentalige kinderen stimuleren. De didactische vaardigheden van de leerkracht en het geïntegreerd kunnen aanbieden van inhoud en taal (CLIL) zijn doorslaggevend voor de betrokkenheid van de leerlingen en het verrijken van het leerproces. In de praktijkgerichte post-bacheloropleiding Specialist vroeg vreemde- talenonderwijs Engels (vvtoE) ontwikkel je jouw kennis en vaardigheden onder begeleiding van ervaren docenten tot het niveau van specialist.

Creatieve oefeningen

Leerlingen leren een vreemde taal het best als hun leerkracht zich vertrouwd voelt met de taal en creatieve, communicatieve oefeningen in het Engels biedt om de taal te leren. De opleiding Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels biedt het didactisch kader om aan de slag te gaan met inspirerende lessen in het Engels en Engels in samenhang met andere vakken (CLIL). In de opleiding leer je samen met andere leerkrachten onder begeleiding van docenten die beschikken over zowel theoretische als praktische kennis en ervaring. Jouw eigen praktijk en ontwikkeling staan centraal. Je gaat aan de slag met het ontwikkelen van een leerlijn waarbinnen je creatieve en activerende opdrachten ontwerpt waarbij taal als functioneel middel wordt gebruikt. Naast bijeenkomsten in de groep zijn er bijeenkomsten in leerteams ‘peer to peer’ en individuele begeleiding onderdeel van de opleiding.

Factsheet

Start Woensdag 25 september 2024
Lesdata
(Nog onder voorbehoud)


Woensdag van 15.00-18.00 uur
2024: 25-09, 09-10, 13-11, 27-11, 11-12 
2025: 15-01, 29-01, 12-02, 05-03, 26-03, 16-04, 28-05, 18-06 
– Drie bijeenkomsten vinden online plaats
Studie-investering4 uur per week (inclusief colleges)
Kosten€ 2095 (vrij van btw)
Deelnemers15 – 20
LocatieUtrecht, Hilversum, online
Diploma
Certificaat Specialist Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels
met de studie-investering 160 uur

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgezet vanuit de gedachte van ‘blended learning’: plenaire bijeenkomsten worden afgewisseld met bijeenkomsten in leerteams ‘peer to peer’ gericht op individuele les- en praktijksituaties. Kennis delen, overleggen en oefenen met jouw team vindt zowel fysiek als online plaats.

Het merendeel van de opleiding wordt gegeven in het Engels, vanuit het idee ‘doeltaal is voertaal’.

De volgende inhouden komen aan bod:

 • vvto Engels uitgangspunten, achtergronden, standaard, stand van zaken
 • Taalverwerving jonge kinderen, meertaligheid en taaldidactiek
 • Rijke, begrijpelijke, functionele taal. Instructies en input geven, vragen stellen en begrip controleren. 
 • Lesopbouw: doel van de les, lesprocedures, fasen en actieve werkvormen
  • Schijf van 5 
  • Vierfasenmodel 
  • ‘Backward design’ 
 • Van les naar lessenseries 
 • Taalvaardigheid: luisteren, lezen (receptief) en spreken en schrijven (productief)  
 • Kerndoelen, vvto leerlijnen, en toetsing 
 • Coöperatieve werkvormen, spelletjes, werkbladen en differentiatie  
 • ‘Primary CLIL’ (Content and Language Integrated Learning), vak-integratie, DAT en CAT  
 • On- en offline lesmaterialen, middelen en bronnen  

Het programma bestaat uit 13 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast is er individuele online feedback en coaching gericht op persoonlijke les- en praktijksituaties.

Je bent in staat een onderwijsprogramma in het Engels te verzorgen, onderbouwd vanuit de theorie. Daarbij weet je een veilige omgeving te bieden waarin kinderen zich vaardig en ongeremd durven uit te drukken in het Engels.

Tijdens de opleiding is er regelmatig formatieve toetsing (feedforward) met een portfolio eindpresentatie.

Toelating

 • Je beheerst de Engelse taal op (minimaal) taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK). Twijfel je over je niveau, neem dan contact met ons op.
  De docent bekijkt dan met jou wat eventueel nodig is.
 • Je hebt een bachelorsdiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional en wilt je professionele ontwikkeling verder verdiepen en verbreden tot basisschool brede specialist.
 • Je bent in staat om opdrachten uit te voeren in de beroepspraktijk.
 • De schooldirectie en/of het bestuur ondersteunt het vvtoE in de school en stelt jou in staat om de opdrachten in de praktijk uit te voeren.
 • Je bent digitaal vaardig (denk aan online MS Teams deelname, video-opnamen kunnen maken en delen).

Docenten

De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Stichting ATTC in Hilversum, door specialisten in tweetalig onderwijs vanaf groep 1. De docenten beschikken over jarenlange en actuele ervaring in het verzorgen van tweetalig onderwijs en het opleiden van leerkrachten in tweetalig onderwijs.

Na deze opleiding

Na deze opleiding beschik je over de theoretische kennis én de praktische vaardigheden om op een creatieve en enthousiasmerende wijze een leerprogramma en les in het Engels aan te bieden. 

Overige informatie

De post-bachelormodule Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels kost
€ 2095, vrij van btw (prijs onder voorbehoud) . Dit bedrag is inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriënregister, maar exclusief aan te schaffen literatuur.

Waarom Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels
bij de HU?

Theorie en jouw praktijk worden gecombineerd

Je leert in een groep en van je eigen praktijkervaringen door middel van ‘coaching’ en ‘peer to peer learning’. Dankzij intensieve begeleiding en samenwerking, geef jij straks creatieve en enthousiasmerende lessen in het Engels aan leerlingen in het primair onderwijs aan de hand van een zelf ontwikkelde leerlijn.