Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (vvtoE)

Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels

Via een samenwerkingsverband tussen de HU (Hogeschool Utrecht) en het ATTC bieden wij schooljaar 2022-2023 de Post-HBO opleiding Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels (Specialist vvtoE) aan.  

Onderzoek toont aan dat bij het verwerven én aanbieden van de moedertaal, de schooltaal en vreemde talen zoals Engels, veel van dezelfde mechanismen een rol spelen. Door ruimte te geven aan meertaligheid kun je het taalbewustzijn en de taalontwikkeling van meertalige én eentalige kinderen stimuleren. De didactische vaardigheden van de leerkracht zijn daarbij doorslaggevend. In de praktijkgerichte post-bacheloropleiding Specialist vroeg vreemde- talenonderwijs Engels (vvtoE) ontwikkel je jouw kennis en vaardigheden onder begeleiding van ervaren docenten tot het niveau van specialist.

Creatieve oefeningen

Leerlingen leren een vreemde taal het best als hun leerkracht zich vertrouwd voelt met de taal en creatieve oefeningen in het Engels biedt om de taal te leren. De opleiding Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels biedt het didactisch kader om aan de slag te gaan met inspirerende lessen in het Engels en Engels in samen- hang met andere vakken (CLIL). In de opleiding leer je samen met andere leer- krachten onder begeleiding van docenten die beschikken over zowel theoretische als praktische kennis en ervaring. Jouw eigen praktijk en ontwikkeling staan centraal. Naast bijeenkomsten in de groep is individuele (online) begeleiding “on the job” onderdeel van de opleiding.

Factsheet

Start7 september 2022
Lesdata
Woensdag van 15.00-18.00 uur
– 2022: 07-09, 28-09, 12-10, 09-11, 30-11, 14-12
– 2023: 25-01, 15-02, 08-03, 29-03, 19-04, 17-05, 14-06
– Drie bijeenkomsten vinden online plaats
– Coaching afspraken worden individueel gemaakt
Studie-investering4 uur per week (inclusief colleges)
Kosten€ 2095 (vrij van btw)
Deelnemers15 – 25
LocatieUtrecht, Hilversum, Online
DiplomaCertificaat Specialist Vroeg vreemdetalenonderwijs Engels met de studie-investering 160 uur

Opleidingsinhoud

De opleiding is opgezet vanuit de gedachte van ‘blended learning’: plenaire bijeenkomsten worden afgewisseld met bijeenkomsten in leerteams ‘peer to peer’ op jouw situatie gericht en coaching “on the job”. Kennis delen, overleggen en oefenen met jouw team vindt zowel fysiek als online plaats.

Het merendeel van de opleiding wordt gegeven in het Engels, vanuit het idee “doeltaal is voertaal”.

De volgende inhouden komen aan bod:

 • Vvto English uitgangspunten, achtergronden, standaard, stand van zaken
 • Taalverwerving jonge kinderen, meertaligheid en taaldidaktiek
 • Rijke, begrijpelijke taal (Rich Comprehensible Input) en functionele taal
 • Classroom English, classroom managment and classroom routines
 • Lesopbouw: doel van de les, lesprocedures, fases en actieve werkvormen (Vierfasenmodel en de Schijf van 5)
 • Van les naar lessenseries
 • Rhymes, songs, chants and raps, – uitspraak
 • Storytelling, read alouds and reading
 • TPR, actions, drama and role-play
 • Giving instructions, asking questions and checking understanding
 • Language skills: listening, reading (receptief) and speaking and writing (productief)
 • On- en offline lesmaterialen, middelen en bronnen
 • Kerndoelen, vvtoE leerlijnen , evalueren en toetsen
 • Coöperatieve werkvormen, spellen en ‘oh nee, toch geen werkbladen’ en differentiatie
 • Primary CLIL, Content and Language Integrated Learning en vak-integratie, DAT en CAT

Het programma bestaat uit 13 bijeenkomsten van 3 uur. Daarnaast is er individuele online “coaching on the job”.

Je bent in staat een onderwijsprogramma in het Engels te verzorgen, onderbouwd vanuit de theorie. Daarbij weet je een veilige omgeving te bieden waarin kinderen zich vaardig en ongeremd durven uit te drukken in het Engels.

Tijdens de opleiding is er regelmatig formatieve toetsing (feedforward) met een portfolio eindpresentatie.

Tijdens de opleiding is er regelmatig formatieve toetsing (feedforward) met een portfolio eindpresentatie.

Toelating

 • Je beheerst de Engelse taal op (minimaal) taalniveau B2 van het Europees Referentiekader (ERK). Twijfel je over je niveau, neem dan contact met ons op. De docent bekijkt dan met jou wat eventueel nodig is.
 • Je hebt een bachelordiploma en onderwijsbevoegdheid voor het primair en/of voortgezet onderwijs.
 • Je bent een onderwijsprofessional en wilt je professionele ontwikkeling verder verdiepen en verbreden.
 • Je bent in staat om opdrachten uit te voeren in de beroepspraktijk.
 • De schooldirectie en/of het bestuur ondersteunt het vvtoE in de school en stelt jou in staat om de opdrachten in de praktijk uit te voeren.

Docenten

De opleiding wordt verzorgd in samenwerking met Stichting ATTC in Hilversum, specialisten in tweetalig onderwijs vanaf groep 1. De docenten beschikken over jarenlange en actuele ervaring in het verzorgen van tweetalig onderwijs en het opleiden van leerkrachten in tweetalig onderwijs..

Na deze opleiding

Na deze opleiding beschik je over de theoretische kennis én de praktische vaardigheden om op een creatieve en enthousiasmerende wijze kinderen les in het Engels aan te bieden. 

Overige informatie

De post-bachelormodule Specialist vroeg vreemdetalenonderwijs Engels kost € 2095, vrij van btw. Dit bedrag is inclusief administratie- en materiaalkosten, diploma en inschrijving in het Abituriënregister, maar exclusief aan te schaffen literatuur.

Waarom Specialist Vroeg Vreemdetalenonderwijs Engels bij de HU?

Theorie en jouw praktijk worden gecombineerd

Je leert in een groep en van je eigen praktijkervaringen door middel van “coaching on the job” en “peer to peer learning”. Dankzij intensieve begeleiding en samen-werking, geef jij straks creatieve en enthousiasmerende lessen in het Engels aan leerlingen in het primair onderwijs.