Visie op de schoolleider

De schoolleider handelt in dienst van de lerende community en zorgt dat, door nurturing van de missie-visie, cultuur en waarden van de community, deze zelfsturend blijft. Begrippen en handelingen hierbij zijn bijvoorbeeld, voorleven, discussie provoceren, durven zijn, en weerbaarheid vergroten.

School als ‘community’

Je leert leiding te geven ten aanzien van de school als een ​community van mensen die gezamenlijke waarden en een gezamenlijke visie op mens en samenleving delen. Ook leer je om met het team vorm te geven aan onderwijs dat leerlingen voorbereidt op een toekomst, die voortdurend om flexibiliteit vraagt. Zo word je een leidinggevende die de organisatorische basis op orde heeft en van daaruit invulling geeft aan onderwijs als waardevol werk van mensen die, persoonlijk en samen, de toekomst vormgeven.