Visie op leiderschap

Om leiding te geven aan curriculumvernieuwing in onze veranderende tijd is persoonlijk, missie-visiegericht en waardengedreven leiderschap nodig. Daarom leer je in de opleiding leiding te geven aan jezelf en aan je team vanuit een persoonlijke en gezamenlijke missie-visie ten aanzien van onderwijs en pedagogiek en ten aanzien van leren en persoonsvorming. 

School als ‘community’

Ook leer je leiding te geven ten aanzien van de school als een ​community van mensen die gezamenlijke waarden en een gezamenlijke visie op mens en samenleving delen. Ten slotte leer je om met het team vorm te geven aan onderwijs dat leerlingen voorbereidt op een toekomst, die voortdurend om flexibiliteit vraagt. Zo word je een leidinggevende die de organisatorische basis op orde heeft en van daaruit invulling geeft aan onderwijs als waardevol werk van mensen die, persoonlijk en samen, de toekomst vormgeven.