Partners

Het ATTC werkt nauw samen met verschillende hoger onderwijsinstellingen
en partnerorganisaties: